Trykkbølgebehandling

TRYKKBØLGEBEHANDLING

Trykk-/sjokkbølgebehandling (ESWT) er en av de mest effektive behandlingsformene innenfor fysikalsk behandling. Særlig på senelidelser er behandlingsmetoden godt dokumentert.

HVA KAN BEHANDLES MED TRYKKBØLGE?


Seneplager med eller uten kalk

Jumpers knee, akilles, skulder (rotatorcuff), tennisalbue (musearm), golfalbue m.m.


Hoftesmerter (trochantersmerter)

Sene- og eller slimposeirritasjon


Helsmerter

Plantarfascitt (plantarfasciose), helspore m.m.


HVOR MANGE BEHANDLINGER?


Dette varierer selvsagt noe fra lidelse til lidelse, men det er normalt med 3-5 behandlinger.


Det gjøres en vurdering etter hver behandling og om det ikke er vesentlig endring i plager etter tre ganger forsøkes en annen behandlingsmetode.

ANNEN VIKTIG INFORMASJON


Trykkbølgebehandling er meget skånsomt, men noen tilstander/medisiner kan gjøre at du ikke kan/bør behandles;

 

  • Graviditet
  • Sterke antikoagulerende (blodfortynnende)
  • Aktiv kreftdiagnose
  • Nylig kortisoninjeksjon
  • Blødningstendens