Fysioterapi

FYSIOTERAPI

I fysioterapien benyttes en rekke ulike behandlingsmetoder. Trening, veiledning, nålbehandling og manuell behandling er eksempler på fysioterapi