Nålbehandling

INTRAMUSKULÆR STIMULERING (DRY NEEDLING)

For mange er denne behandlingsformen kjent som nålbehandling eller triggerpunktsbehandling. Andre begreper er dry-needling eller IMS

HVA KAN BEHANDLES MED IMS?

 

Hodepine

Tensjonshodepine, altså hodepine som stammmer fra spent/stram/anspent nakkemuskulatur.

 

Stivhet og smerter i muskulatur

Muskulære smerter i hele kroppen, hvor andre diagnoser er utelukket..

 

Skulder- og nakkesmerter

Muskelrelaterte plager behandles gjerne med nåler

om andre diagnoser er utelukket.

 

HVOR MANGE BEHANDLINGER?


Dette varierer selvsagt noe fra lidelse til lidelse, men det er normalt med 3-5 behandlinger. Det  er ikke uvanlig å oppleve endring i symptomer etter første behandling.


Det gjøres en vurdering etter hver behandling. Dersom det ikke er vesentlig endring i plager etter tre ganger forsøkes en annen behandlingsmetode.

ANNEN VIKTIG INFORMASJON


IMS er meget skånsomt, men noen tilstander/medisiner kan gjøre at du ikke kan/bør behandles;

 

  • Graviditet (første trimester)
  • Sterke antikoagulerende (blodfortynnende)
  • Aktiv kreftdiagnose
  • Nylig kortisoninjeksjon
  • Blødningstendens