Albue og underarm

HVORFOR VELGE OSS?


Hos Nymoen Fysioterapi er du garantert er detaljert undersøkelse og en mest mulig spesifikk diagnose.

Ultralydundersøkelse inngår som en del av førstegangskonsultasjonen om det er nødvendig. Dette sikrer deg

som pasient en rett, trygg og presis behandling. Vi har INGEN VENTETID og du får time når du ønsker det.

ALBUE- OG UNDERARM

 

Smerter i albue og underarm er vanlig og skyldes ofte overbelastning, skade eller sykdom. I mange tilfeller er problemet lokalisert i eller omkring albuen, men gir også smerter lengre ned i underarm og i noen tilfeller hånd.

 

Albueleddet dannes av overarmsbenet (humerus) og de to underarmsbenene (ulna og radius). Humerus og ulna danner den største leddforbindelsen og gjør det mulig å strekke og bøye albuen. Leddforbindelsen mellom radius og ulna/humerus gjør det mulig å rotere underarmen. Leddkapsel, leddbånd og muskler sørger for støtte og styrke rundt albuen. Tricepsmuskelen på baksiden av overarmen strekker albuen. Bicepsmuskelen på fremsiden av overarmen har som hovedfunksjon å bøye albuen. En muskelgruppe på yttersiden av albuen (m.m. extensor carpi radialis) og en muskelgruppe på innersiden av albuen har som hovedfunksjon å bøye/strekke håndleddet. Det er mange muskler med overlappende og andre funksjoner i underarm/albue, men disse tas ikke med her.

VANLIGE DIAGNOSER

 

Akutte skader og brudd

Brudd i albue og underarm skylles ofte fall. Den vanligste bruddformen i albuen er olecranonfraktur. Olecranon er den delen av ulna som danner albueleddet med overamsbenet. Ved traume eller kraftig rykk i armen kan radius trekkes ut av posisjonen sin (luksere). Dette er vanligst hos barn, men forekommer også i voksen alder. Akutte senelidelser er ikke uvanlig i albuen, som f.eks. tennisalbue og golfalbue (se egne avsnitt).

 

Tennisalbue/musearm (lateral epikondylitt)

Som navnet antyder er dette ofte en overbelastning ved idrett eller ensformige arbeidsoppgaver. Tennis er derimot ikke den vanligste årsaken. Smertene sitter på utsiden av albuen og brer seg ofte nedover muskulaturen på oversiden av underarmen. Smertene skylles forandringer og irritasjon av senene som springer ut fra dette området.Dette en av de hyppigste diagnosene i dette området og er svært vanlig. Prognosen er god, men tilstanden blir i noen tilfeller kronisk og kan vare i lengre tid (>1år). Trening og/eller trykkbølge har god effekt på plagene.

 

Golfalbue (medial epikondylitt)

Dette er samme problemstilling som ved tennisalbue, men på innersiden av albuen. Denne tilstanden er ikke like hyppig som tennisalbue, men prognose og behanlingsmåten er lik.

VANLIGE DIAGNOSER fortsetter


Slimposebetennelse (olecranon bursitt)

Tilstanden kan komme av seg selv eller pga. støt/slag mot albuen. Slimposen sitter midt under albuen og pasienten vil ofte oppleve hevelse, smerte og at det ikke er mulig å lene seg på albuen. Behandlingen består i å dempe betennelse. Dette gjøres ved avlastning og/eller betennelsesdempende midler. Kortisoninjeksjon vil gi den mest effektive betennelsesdempende effekten. Ved tilfeller med mye eller vedvarende væske i slimposen, vil denne tappes samtidig og sendes til labprøver ved mistanke om bakteriell infeksjon.


Leddbetennelse (albueartritt)

Skader, overbelastning eller leddsykdom er de vanligste årsakene til betennelse i albueleddet. I noen tilfeller kan tilstanden opptre uten kjent årsak. Pasienten vil oppleve smerter og ofte nedsatt bevegelighet i albueleddet. Behandlingen består i å dempe betennelse. Dette gjøres ved avlastning og/eller betennelsesdempende midler. Kortisoninjeksjon vil gi den mest effektive betennelsesdempende effekten.

BEHANDLINGSMETODER


Trening/aktivitet

Mange plager i albue/underarm har god effekt av spesifikke treningsprogram og/eller tilpasning av aktivitet. Ved hjelp av en nøyaktig klinisk undersøkelse kombinert med ultralydbilder og i noen tilfeller MR/røntgen vil det være lettere å finne rett behandling for hver enkelt tilstand.


Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling alene eller i kombinasjon med trening vil i noen tilfeller være fordelaktig. Spesielt kan tennis-/golfalbue.


Ultralydveiledete injeksjoner/prosedyrer

Injeksjoner med kortisonpreparat vil i noen tilfeller være aktuelt for å muliggjøre annen behandling/rehabilitering. Det kan i noen tilfeller også være aktuelt å aspirere/tappe væske, som f.eks. ved slimposebetennelse. Tidligere ble kortisoninjeksjoner ofte brukt ved tennis- og golfalbue. Nyere større kvalitetsstudier (metaanalyser) viser at prognosen er dårlig og at det er stor mulighet for tilbakefall etter 6 uker. Det er heller ikke uvanlig at pasientens plager forverres etter omkring 13 uker etter injeksjon. Dette er derfor ikke lenger anbefalt førstelinjesbehandling av disse plagene og bør unngås om mulig. 

Kontakt oss

Adresse; Nymoens torg 9, 3611 Kongsberg

Email: post@nymoenfysioterapi.no

Telefon/SMS: 96 91 90 95

Åpningstider

Mandag - Fredag  0830 - 1530 


Følg oss

Facebook  |  Instagram


Copyright Statement