Helseforsikring

HELSEFORSIKRING

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller snakk med din arbeidsgiver. Vi har samarbeid med alle de største selskapene.

FORDELER MED HELSEFORSIKRING


Vilkårene hos de ulike selskapen varierer noe, men dette er fordeler du kan få gjennom din helseforsikring.


  • Rask behandling 
  • Vurdering hos spesialist (ofte en garanti på antall dager)
  • Gratis og raskere bildediagnostikk (MR, Røntgen el.l.)
  • Fritt valg av godkjent behandler
  • Hele eller deler av behandlingen dekkes av forsikringen

FÅ DEKKET DIN BEHANDLING MED HELSEFORSIKRING


Helseforsikring, også kalt behandlingsforsikring, har de siste årene blitt svært vanlig og her i Norge. Tall fra 2017 viser at over 500 000 nordmenn har denne type forsikring privat eller gjennom sin arbeidsgiver. Stadig flere bedrifter velger å tegne helseforsikring for sine ansatte. Dette kommer både de ansatte og bedriften til gode i form av redusert sykefravær. Forsikringen sikrer rask undersøkelse og behandling ved sykdom og-/eller skade.


Forsikringen dekker som regel mellom 6 og 24 behandlinger pr. år. og inntil 5 behandlinger med trykkbølgeterapi.