Priser

PRISER (pr. 05.01.21)

 

På denne siden finner du en oversikt over våre behandlingspriser. 

FØRSTEGANGSKONSULTASJON

<60 minutter

 

Her får du en grundig undersøkelse av din problemstilling. Behandling startes og det legges en progresjonsplan for videre trening og behandling. Ultralydundersøkelse er en del av førstegangskonsultasjonen ved behov.

*Det kan forekomme tillegg i prisen ved bruk av trykkbølge eller injeksjoner som del av førstegangskosultasjonen.

690,-*

450,-*

ORDINÆR BEHANDLING

<30 minutter


Manuell behandling, treningsveiledning eller annen type oppfølging.

*Det kan forekomme tillegg i prisen ved bruk av nåler eller tape i behandlingen.

UTVIDET BEHANDLING ELLER TRENINGSVEILEDNING

<45 minutter


Manuell behandling, treningsveiledning eller annen type oppfølging.

600,-

TRYKKBØlGEBEHANDLING

<30 minutter


Trykkbølgebehandling alene eller i kombinasjon med annen ordinær behandling.

600,-

ULTRALYDVEILEDET INJEKSJON

<60min


Ved bruk av hyaluronsyre vil prisen av det spesifikke preparatet tilkomme. Dette avtales med pasient i forkant av behandlingen.

1000,-