Trykkbølgebehandling

TRYKKBØLGEBEHANDLING (ESWT)


Trykk-/sjokkbølgebehandling er en av de mest effektive behandlingsformene innenfor fysikalsk behandling. Særlig på senelidelser er behandlingsmetoden godt dokumentert.


Trykkbølgebehandling baserer seg på å generere høyenergiske trykkbølger som når dypt inn i vevet. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskiftet i det aktuelle vevet. Dette stimulerer videre kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer. Behandlingen er rask

(2-5min), har ingen bivirkninger og er i mange tilfeller et godt alternativ til medisiner (kortison, NSAIDs m.m.) og kirurgi. En rekke kliniske studier av høy kvalitet har de siste årene gitt overbevisende resultater ved bruk av trykkbølge på flere ulike lidelser. Hos oss gjøres behandlingen ultralydveiledet, slik at den er mest mulig presis.


HVA KAN BEHANDLES MED TRYKKBØLGE?


Seneplager med eller uten kalk

Jumpers knee, akilles, skulder (rotatorcuff), tennisalbue (musearm), golfalbue m.m.


Hoftesmerter (trochantersmerter)

Sene- og eller slimposeirritasjon


Helsmerter

Plantarfascitt (plantarfasciose), helspore m.m.


HVOR MANGE BEHANDLINGER?


Dette varierer selvsagt noe fra lidelse til lidelse, men det er normalt med 3-5 behandlinger.


Det gjøres en vurdering etter hver behandling og om det ikke er vesentlig endring i plager etter tre ganger forsøkes en annen behandlingsmetode.

ANNEN VIKTIG INFORMASJON


Trykkbølgebehandling er meget skånsomt, men noen tilstander/medisiner kan gjøre at du ikke kan/bør behandles;

 

  • Graviditet
  • Sterke antikoagulerende (blodfortynnende)
  • Aktiv kreftdiagnose
  • Nylig kortisoninjeksjon
  • Blødningstendens

HVORFOR VELGE OSS?


Hos Nymoen Fysioterapi er du garantert er detaljert undersøkelse og en mest mulig spesifikk diagnose.

Ultralydundersøkelse inngår som en del av førstegangskonsultasjonen om det er nødvendig. Dette sikrer deg

som pasient en rett, trygg og presis behandling. Vi har INGEN VENTETID og du får time når du ønsker det.

Kontakt oss

Adresse; Nymoens torg 9, 3611 Kongsberg

Email: post@nymoenfysioterapi.no

Telefon/SMS: 96 91 90 95

Åpningstider

Mandag - Fredag  0830 - 1530 


Følg oss

Facebook  |  Instagram


Copyright Statement