Fysioterapi

FYSIOTERAPI


I fysioterapien benyttes en rekke ulike behandlingsmetoder. Trening, veiledning, nålbehandling, massasje og leddbehandling er eksempler på fysioterapi. 


Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentral. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og bedring av funksjon på kort og lang sikt. Resultatet av behandlingen vurderes kontinuerlig og tilpasses pasientens reaksjoner, endringer, ønsker og behov. Fysioterapi er en kunnskapsbasert behandlingsform som til en hver tid baserer seg på evidensbaserte metoder (forskningbasert) . For deg som pasient betyr dette at du får råd og behandling som har en dokumentert effekt.


HVA KAN BEHANDLES MED FYSIOTERAPI?


Akutte skader

Vurdering og behandling av idrettsskader, rehabilitering etter brudd, overtråkk m.m.


Belastningsplager

Vurdering og behandling av alle belastningsrelaterte plager. Eksempelvis ledd- og seneplager, skuldersmerter, helsmerter, rygg- og nakkeplager m.m.


Kroniske tilstander

Vurdering, behandling og treningsveiledning ved langvarige sykdomsforløp eller smertetilstander.


HVORFOR VELGE EN FYSIOTERAPEUT?


En fysioterapeut har minimum 3 års høyskoleutdanning (bachelorgrad), med påfølgende ett år turnustjeneste i Norge. Fysioterapeuter er lisensiert helsepersonell og er på den måten underlagt en rekke lover og regler som skal sikre deg som pasient en trygg og effektiv behandling.


Kort fortalt skal du som pasient føle deg trygg på at en fysioterapeut handler etter dokumenterte metoder, hvor pasientens mål for behandlingen er første prioritet.OM FYSIOTERAPIUTDANNINGEN


Fysioterapiutdanningen er en 3årig høyskoleutdanning med påfølgende ett år turnustjeneste i Norge. Utdanningen gir fysioterapeuten en solid platform innenfor fysiologi, anatomi, sykdomslære ,biomekanikk og treningslære. Det legges fokus på å vurdere mennesker helhetlig, men samtidig kunne identifisere spesifikke lokale tilstander.

Videre finnes det en rekke kurs og viderutdanninger som vil kunne gi den enkelte fysioterapeut spesialkompetanse innenfor et bestemt fagområde.

 

HVORFOR VELGE OSS?


Hos Nymoen Fysioterapi er du garantert er detaljert undersøkelse og en mest mulig spesifikk diagnose.

Ultralydundersøkelse inngår som en del av førstegangskonsultasjonen om det er nødvendig. Dette sikrer deg

som pasient en rett, trygg og presis behandling. Vi har INGEN VENTETID og du får time når du ønsker det.

Kontakt oss

Adresse; Nymoens torg 9, 3611 Kongsberg

Email: post@nymoenfysioterapi.no

Telefon/SMS: 96 91 90 95

Åpningstider

Mandag - Fredag  0830 - 1530 


Følg oss

Facebook  |  Instagram


Copyright Statement