Ultralydundersøkelse

ULTRALYDUNDERSØKELSE


Ultralyd baserer seg på å sende lydbølger inn i vevet og lese av det som reflekteres/sendes i retur. På denne måten kan man skille ulike vevstyper fra hverandre og oppdage forandringer i disse ved hjelp av en datamaskin. Ultralyd har ingen negative bivirkninger for pasienten, som ved f.eks stråling fra røntgen. Man har også mulighet til å gjøre undersøkelse i bevegelse (dynamisk) som kan gi svar man ikke får ved statisk bilde som røntgen og MR.


Hos Nymoen Fysioterapi er ultralydundersøkelse en del av førstegangskonsultasjonen når dette er nødvendig. Skuldre og knær er typiske områder hvor ultralyd vil kunne gi oss viktig informasjon. En detaljert sykdomshistorie og en klinisk undersøkelse vil i mange tilfeller være nok til å stille en diagnose. I noen tilfeller kan det være vanskeligere eller man ønsker å bekrefte sine antakelser med bildediagnostikk.  Eksempel på skader/lidelser hvor ultralyd kan være et godt alternativ til MR og røntgen er; senelidelser (tendinopatier), muskelskader, slitasjeforandringer, slimposebetennelser m.m.. 


VANLIGE DIAGNOSER SOM KAN PÅVISES


Seneplager med eller uten kalk

Ultralyd er svært godt egnet for vurdering av sener og senefester. Skader, tendinopatier (irritasjon/betennelse), kalk og økt væske i slimposer er typiske tilstander som er synlig med UL.


Muskelskader

Kraftige strekker, overbelastninger eller mekaniske skader kan lage sår (rupturer) i muskulaturen som kan vurderes med ultralyd.


Leddbetennelse (artritt) og slitasjeforandringer

Endringer av leddoverflater og bruskfylde i store og små ledd. Økt leddvæske som følge av inflammasjon (artritt).


Helsmerter

Plantarfascitt (plantarfasciose), helspore m.m.


PRESIS BEHANDLING


Ultralyd kan brukes som hjelpemiddel under behandling med trykkbølge eller injeksjoner for å sikre presisjon, trygghet og optimal effekt..

HVORFOR VELGE OSS?


Hos Nymoen Fysioterapi er du garantert er detaljert undersøkelse og en mest mulig spesifikk diagnose.

Ultralydundersøkelse inngår som en del av førstegangskonsultasjonen om det er nødvendig. Dette sikrer deg

som pasient en rett, trygg og presis behandling. Vi har INGEN VENTETID og du får time når du ønsker det.

Kontakt oss

Adresse; Nymoens torg 9, 3611 Kongsberg

Email: post@nymoenfysioterapi.no

Telefon/SMS: 96 91 90 95

Åpningstider

Mandag - Fredag  0830 - 1530 


Følg oss

Facebook  |  Instagram


Copyright Statement